Terrassevarmer

Investér i en varmelampe, og du har mulighet til å bruke uteplassen din tidlig på våren og sent på høsten, med mange koselige stunder.

Beskrivelse

Utvid utesesongen

Ute­plas­sen hjem­me eller på hyt­ta kan gi din fami­lie og dine gjes­ter mulig­het for man­ge kose­li­ge uten­dørs­stun­der tid­lig på vår­en eller langt utover høs­ten – hvis du inves­te­rer i en ter­rasse­var­mer. Har du i til­legg tak over ute­plas­sen, kan en effek­tiv ter­rasse­var­mer fak­tisk åpne for uten­dørs bruk året rundt.

 

BURDA TERM 2000 IP67 Bluetooth

Far­ger: sort og hvit
IP67 vann­tett (Tåler kort­va­rig ned­dyk­king i vann)
71 x 10 x 12,5 cm
2000W dim­mbar
hvit kabel med støpsel 1,9 m
ca. 14 — 16 m²
2,5 kg
1 stk. fjernk. + gra­tis Bur­da app

 

BURDA SMART 2000 IP24

Far­ger: Hvit
IP24 sprut­sik­ker
48 x 14,5 x 9,5 cm
2000W hvit kabel med støpsel 1,9 m
ca. 14 — 16 m²
2,2 kg

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Andre produkter

Plisségardiner

Det uni­ke med plis­sé­gar­di­ner er at de kan til­pas­ses de fles­te vin­dus­for­mer. Plis­sé­gar­di­ner tar liten plass og kan betje­nes på vel­dig man­ge måter.

Se mer »

Utvendige persienner

Utven­di­ge per­sien­ner som tåler en støyt! Dis­se per­sien­ne­ne er til­pas­set kli­ma­et vårt i nord, og skjer­mer for sol, vær og vind hele året. Per­sien­nen er tid­løse i design, prak­tis­ke i bruk og gir fasa­den et løft.

Se mer »

Terrassemarkise

Med ter­rasse­mar­ki­se blir ute­plas­sen nær­mest som et eks­tra rom i huset. Den skjer­mer for sol og regn om dagen og ska­per en lun stem­ning om kvel­den.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.