Terrassevarmer

Investér i en varmelampe, og du har mulighet til å bruke uteplassen din tidlig på våren og sent på høsten, med mange koselige stunder.

Beskrivelse

Utvid utesesongen

Ute­plas­sen hjem­me eller på hyt­ta kan gi din fami­lie og dine gjes­ter mulig­het for man­ge kose­li­ge uten­dørs­stun­der tid­lig på vår­en eller langt utover høs­ten – hvis du inves­te­rer i en ter­rasse­var­mer. Har du i til­legg tak over ute­plas­sen, kan en effek­tiv ter­rasse­var­mer fak­tisk åpne for uten­dørs bruk året rundt.

 

BURDA TERM 2000 IP67 Bluetooth

Far­ger: sort og hvit
IP67 vann­tett (Tåler kort­va­rig ned­dyk­king i vann)
71 x 10 x 12,5 cm
2000W dim­mbar
hvit kabel med støpsel 1,9 m
ca. 14 — 16 m²
2,5 kg
1 stk. fjernk. + gra­tis Bur­da app

 

BURDA SMART 2000 IP24

Far­ger: Hvit
IP24 sprut­sik­ker
48 x 14,5 x 9,5 cm
2000W hvit kabel med støpsel 1,9 m
ca. 14 — 16 m²
2,2 kg

Betjening

Appstyring

Bruk tele­fo­nen og jus­ter styrken/effekten på varme­lam­pa.

Kontroll

Varme­lam­pa kan også enkelt sty­res med fjern­kon­troll.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Andre produkter

Lamellgardiner

Lamell­gar­di­ner kan bru­kes over alt og er spe­si­elt egnet til sto­re vin­dus­fla­ter. Lamel­le­ne gir både flek­si­bel og effek­tiv sol­skjerm­ing

Se mer »

Automatikk

Sta­dig stør­re andel av våre kun­der øns­ker auto­ma­ti­sert sty­ring av våre pro­duk­ter, f.eks. fra god­s­to­len eller via engangs-pro­gram­me­ring av hel­auto­ma­tis­ke sty­rings­sys­te­mer, og vi lig­ger der­for i for­kant også på det­te områ­det.

Se mer »

Innvendige persienner

Skap stem­nings­fullt lys eller skjer­me for solen med tid­løse inn­ven­di­ge per­sien­ner i alle rom. Fås i fle­re far­ger og lamell­tyk­kel­ser – til­pas­set inte­ri­ør og bruk.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.