Terrassevarmer

Investér i en varmelampe, og du har mulighet til å bruke uteplassen din tidlig på våren og sent på høsten, med mange koselige stunder.

Beskrivelse

Utvid utesesongen

Ute­plas­sen hjem­me eller på hyt­ta kan gi din fami­lie og dine gjes­ter mulig­het for man­ge kose­li­ge uten­dørs­stun­der tid­lig på vår­en eller langt utover høs­ten – hvis du inves­te­rer i en ter­rasse­var­mer. Har du i til­legg tak over ute­plas­sen, kan en effek­tiv ter­rasse­var­mer fak­tisk åpne for uten­dørs bruk året rundt.

 

BURDA TERM 2000 IP67 Bluetooth

Far­ger: sort og hvit
IP67 vann­tett (Tåler kort­va­rig ned­dyk­king i vann)
71 x 10 x 12,5 cm
2000W dimmbar
hvit kabel med støpsel 1,9 m
ca. 14 — 16 m²
2,5 kg
1 stk. fjernk. + gra­tis Bur­da app

 

BURDA SMART 2000 IP24

Far­ger: Hvit
IP24 sprutsikker
48 x 14,5 x 9,5 cm
2000W hvit kabel med støpsel 1,9 m
ca. 14 — 16 m²
2,2 kg

Betjening

Appstyring

Bruk tele­fo­nen og jus­ter styrken/effekten på varmelampa.

Kontroll

Varme­lam­pa kan også enkelt sty­res med fjernkontroll.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Markiser, screens og plissegardiner mest populært i 2020

Selv om nors­ke hus­ei­ere inves­te­rer mest i mar­ki­ser og scre­ens, tar enk­le og dob­le plisse­gar­di­ner inn­på år for år. – Fel­les for alle dis­se pro­duk­te­ne er at de dek­ker fle­re funk­sjo­ner som kun­de­ne øns­ker, for­kla­rer Egil Aamodt i Markisemannen.

Se mer »

Nå er det plissé som gjelder

I tett­be­byg­de strøk eller der vin­du er vendt ut mot vei eller nabo, er plis­sé­gar­di­ner et popu­lært alter­na­tiv. Det hind­rer inn­syn, men slip­per fort­satt lyset inn.

Se mer »