Motorisert gardinskinne

Somfy Glydea, motorisert gardinstang for enkel betjening av tradisjonelle gardiner

Beskrivelse

Enkelt, uanstrengt og komfortabelt

  • Stille­gå­en­de
  • Betjen gar­di­ne­ne uten anstren­gel­ser med fjern­kon­troll og/eller bare ved å dra for­sik­tig i gar­di­nen  så kjø­rer moto­ren gar­di­nen videre

Beskytt gardinene dine

  • Myk stopp og myk start for å beskyt­te stoffet

Diskret integrasjon og et hjem i harmoni

  • Design av stang og svi­vel samt tak­bra­ket­ten mini­me­rer lysåpningen
  • Kan også sku­les i et under­tak (topp­mon­te­rings­sett)
  • Kabel­skju­ler
  • Jus­ter­ba­re endestopper

 

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Nå er det plissé som gjelder

I tett­be­byg­de strøk eller der vin­du er vendt ut mot vei eller nabo, er plis­sé­gar­di­ner et popu­lært alter­na­tiv. Det hind­rer inn­syn, men slip­per fort­satt lyset inn.

Se mer »

Forleng sommeren!

Nå som som­mer­en nær­mer seg slut­ten, blir dage­ne kor­te­re og været mer usta­bilt. Men det er ikke nød­ven­dig å ryd­de inn hage­møb­le­ne ennå av den grunn. I den­ne artik­ke­len fin­ner du noen tips til hvor­dan du kan for­len­ge ute­se­son­gen — og ute­ko­sen ved hjelp av enten levegg, mar­ki­se, per­go­la eller terrassevarmer.

Se mer »