Kolleksjon markiseduker

Vår markisedukkolleksjon består av over 220 duker! Her skulle det være noe for enhver smak.

Beskrivelse

Kvalitetsduker i akryl

Alle våre duker består av mini­mum 290 g/m² (290−370) 100% gjen­nom­far­get akryl. UV-beskyt­tel­sen avhen­ger av far­ge. Jo mør­ke­re far­ge, desto høy­ere er UV-beskyt­tel­sen.

Er du på jakt etter en tekstil du ikke fin­ner her, hjel­per vi deg gjer­ne med å fin­ne den. Vi gjør opp­merk­som på at farge­gjen­gi­vel­sen vil avvi­ke noe fra vir­ke­lig­he­ten.

Alle våre kon­su­len­ter har god kjenn­skap til våre mar­ki­se­du­ker.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Andre produkter

Terrassemarkise

Med ter­rasse­mar­ki­se blir ute­plas­sen nær­mest som et eks­tra rom i huset. Den skjer­mer for sol og regn om dagen og ska­per en lun stem­ning om kvel­den.

Se mer »

Garasjeporter

Med en farts­tid på 30 år er Mora gara­sje­por­ter en av Øst­lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter til­pas­set nor­disk kli­ma.

Se mer »

Plisségardiner

Det uni­ke med plis­sé­gar­di­ner er at de kan til­pas­ses de fles­te vin­dus­for­mer. Plis­sé­gar­di­ner tar liten plass og kan betje­nes på vel­dig man­ge måter.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.