Kolleksjon markiseduker

Vår markisedukkolleksjon består av over 220 duker! Her skulle det være noe for enhver smak.

Beskrivelse

Kvalitetsduker i akryl

Alle våre duker består av mini­mum 290 g/m² (290−370) 100% gjen­nom­far­get akryl. UV-beskyt­tel­sen avhen­ger av far­ge. Jo mør­ke­re far­ge, desto høy­ere er UV-beskyt­tel­sen.

Er du på jakt etter en tekstil du ikke fin­ner her, hjel­per vi deg gjer­ne med å fin­ne den. Vi gjør opp­merk­som på at farge­gjen­gi­vel­sen vil avvi­ke noe fra vir­ke­lig­he­ten.

Alle våre kon­su­len­ter har god kjenn­skap til våre mar­ki­se­du­ker.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Andre produkter

Screens

Øns­ker du effek­tiv og enkel sol­skjerm­ing som i til­legg er energi­øko­no­misk? Da kan scre­ens være en god løs­ning for deg.

Se mer »

Vindusmarkise

Vin­du­s­mar­ki­ser gir skjerm­ing for både sol­lys og inn­syn. I til­legg gir det fasa­den et helt eget preg, alt etter hvil­ken type mar­ki­se du vel­ger.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.