Service/Reklamasjon/ Delebestilling

Reklamasjonsfristen på feil eller mangler på varer levert av oss, er 5 år. Unntak til dette er slitedeler spesifisert i våre salgs- og leveringsbetingelser. Det stilles krav til at reklamasjonen skjer innen rimelig tid etter at feilen ble, eller burde blitt, oppdaget.

Vår behandling av reklamasjoner tar utgangspunkt i Markisemannens fastsatte regler ved håndtering av reklamasjoner, Forbrukerkjøpsloven, Kjøpsloven og Lov om håndverkstjenester med mer for forbrukere. 

Skje­ma for ser­vice / rekla­ma­sjon / garan­ti / fak­tur­a­spørs­mål

 

Lurer du på vedlikehold av produktet du har kjøpt?

Informasjon om vedlikehold finner du her.