Utstilling Oslo

Øns­ker du å besø­ke vårt showroom/utstilling i Øst­re Aker vei 215, Oslo?
Her kan du se vår utstil­ling av for­skjel­li­ge typer sol­skjerm­ing, med bl.a. mar­ki­ser, scre­ens, plisse­gar­di­ner, lamell­gar­di­ner, rulle­gar­di­ner og per­sien­ner i Oslo.

Avtal tidspunkt

Pga. covid-19 må besøk og inn­gang til show­rom for­hånds­av­ta­les med sel­ge­ren for områ­det der pro­duk­te­ne er tenkt levert. Smitte­vern som munn­bind og avstand må hen­syn­tas.

Vel­kom­men!

 

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.