Showroom

Vi gir deg gode råd og løsninger

Du er hjer­te­lig vel­kom­men til et av våre show­rooms. Her kan du se pro­duk­te­ne utstilt, opp­da­ge nye løs­nin­ger, kjen­ne på kva­li­te­ter og prø­ve de for­skjel­li­ge funk­sjo­na­li­te­te­ne. I til­legg får du gode og gra­tis råd fra våre eksperter!

Pga. covid-19 må besøk og inn­gang til show­rom for­hånds­av­ta­les med sel­ge­ren for områ­det der pro­duk­te­ne er tenkt levert. Smitte­vern som munn­bind og avstand må hensyntas.

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.