Samfunnsansvar

Barnekreftforeningen

HD Solskjerming AS (vårt morselskap) støtter Barnekreftforeningen (BKF) med en større årlig sum.  BKF er en selvstendig, frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft. BKF’s mål er at ingen barn skal dø av kreft.

BKF støtter forskning på barnekreft. BKF gir tilbud og støtte for familier hvor barn og unge er rammet av kreft, og jobber med informasjons- og påvirkningsarbeid for å sette barnekreft på dagsorden.

 

North South Partnership Aid AS

HD Solskjerming AS har siden 2017 vært en betydelig bidragsyter til North South Partnership Aid AS (NSP) og deres arbeid med å bygge og drifte Malaika Villages i Kenya. Malaika Villages skal bygges flere plasser i Kenya, den første ble åpnet 29.02.2020, og er bygd i nabolaget til et annet prosjekt for NSP Aid, Faraja Childrens Home. På Faraja bor det 54 barn og unge. Dette barnehjemmet drives av den Lutherske kirken i Kenya. På Mailaka Villages bor det i dag 24 barn.

Snart skal neste Makaika Villages bygges utenfor Nairobi. I denne landsbyen skal første bolighuset finansiert av HDS bygges. HDS vil fremover støtte NSP’s arbeid med å bygge liknende landsbyer andre steder i Kenya og Etiopia. Mer info om NSP Aid: nsp-aid.com