Markisemannen
Copyright © Markisemannen.no
Reklamasjonsfristen på feil eller mangler på varer levert av oss, er 5 år. Unntak til dette er slitedeler spesifisert i våre salgs- og leveringsbetingelser. Det stilles krav til at reklamasjonen skjer innen rimelig tid etter at feilen ble, eller burde blitt, oppdaget. Vår behandling av reklamasjoner tar utgangspunkt i Markisemannens fastsatte regler ved håndtering av reklamasjoner, Forbrukerkjøpsloven, Kjøpsloven og Lov om håndverkstjenester med mer for forbrukere. 

Skjema for service, reservedeler, garanti/reklamasjon eller fakturaspørsmål