fbpx

Kjære kunde

Vi er alle inne i en krevende tid grunnet korona situasjonen. Utfordrende råvaretilgang påvirker forventet leveringstid. Vi tar selvfølgelig alle grep som er nødvendig for best mulig å sikre deg leveranse innenfor de rammer vi har skissert i våre salgs og leveringsbetingelser.

Våre selgere og montører har fått omfattende instruks om hvordan de skal forholde seg, og som kunde vil du kunne oppleve at våre tiltak er noe omfattende. Vi har iverksatt tiltak for å sikre produksjon og levering, men våre leveringstider kan i visse tilfeller blir forlenget.

Vi følger nasjonale og lokale råd og påbud som for eksempel håndhygiene, renhold og avstand til andre mennesker, men har også interne retningslinjer som blant annet innebærer:

 • Kunder og ansatte må svare på 4 spørsmål før befaring, montering og oppmøte på arbeidsplass:
  1. Har du vært i kontakt med noen som for øyeblikket testes for korona-viruset eller har en påvist korona-infeksjon?
  2. Har du vært utenfor Norges grenser siste 10 dager?
   Unntak; områder med lav smittespredning, ref 
   anbefalinger på FHI sine nettsider.
  3. Har du luftveisplager (hoste, nysing, sår hals, rennende nese), eller lette symptom som forkjølelse eller vond hals?
  4. Føler du deg syk og / eller kortpustet og / eller har du muskelsmerter?
 • Kunder har i utgangspunktet ikke anledning til å benytte våre fasiliteter som toalett, kantine og kaffeautomater.
 • Våre ansatte har ikke anledning til å benytte kunde sine fasiliteter som toalett, kantine og kaffeautomater.
 • Så langt det er mulig skal engangshansker og hånddesinfeksjonsmiddel være tilgjengelig og brukes ved kundekontakt. Dette tiltaket erstatter ikke håndvask, som skal utføres før og etter all aktivitet.

 

Våre selgere og montører vil rette seg etter myndighetenes retningslinjer og skjerpede interne retningslinjer.

Formålet med tiltakene er å sørge for at befaring og montering skal skje innenfor myndighetenes retningslinjer og med minst mulig smitterisiko. Aktiviteten i næringslivet må kunne opprettholdes, siden dette er viktig både for norsk økonomi og norske forbrukere. Vi gjør oppmerksom på at våre tiltak kan bli endret på kort varsel som følge av nye retningslinjer fra myndighetene.

 

Med vennlig hilsen
Frode Hjellset
Administrerende direktør

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag – helt uforpliktende.