Designspace

Visu­ali­ser og sam­men­lign sol­skjerm­ings-inte­ri­ør­gar­di­ner i for­skjel­li­ge rom og vin­dus­ty­per. Velg mel­lom hundre­vis av stof­fer. Har du tatt din beslut­ning? Da kan du enkelt lag­re dine valg og/eller dele dem med dine ven­ner. Fyll der­et­ter ut kon­takt­skje­ma og vår sel­ger vil ta kon­takt med deg for å avta­le gra­tis befa­ring og opp­må­ling og vil der­et­ter gi deg et ufor­plik­ten­de tilbud.

Åpne designspace

 

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.