Skjerm deg for lav sol, vind og innsyn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Solskjermingsprodukter dekker flere behov enn skjerming mot solen. Det er ingen hemmelighet at en norsk sommer byr på mer enn bare strålende solskinn.

Sol­skjerm­ing gir også ly mot yr, regn, vind og inn­syn!

Man­ge ter­ras­ser, spe­si­elt lei­lig­hets­ter­ras­ser over bakke­plan, er utsatt plas­sert i for­hold til vind. Med en Zip­scre­en side­vegg kan du ska­pe le – og sam­ti­dig gjø­re ter­ras­sen litt mer pri­vat ved å for­hind­re inn­syn. Du kan kon­stru­ere din egen lil­le lune krok, eller lage et skjer­met områ­de stort nok til et helt grill­par­ty. Det fin­nes enk­le, prak­tis­ke løs­nin­ger på side­veg­ger i flek­si­belt mate­ria­le som rul­les helt sam­men inne i en av side­stol­pe­ne, og som enkelt kan trek­kes ut ved behov. Se film her.

Har du en ter­rasse­mar­ki­se, kan en ned­senk­bar front­kap­pe (Sun­set) med scre­en­duk fes­tes mot gelen­der, gulv, eller til jus­ter­ba­re vind­sik­rings­stag. Den hind­rer inn­syn og lav sol, tar av for vind og gjør det lune­re på ute­plas­sen. Front­kap­pen heves og sen­kes manu­elt. Se film her.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Aktuelle produkter

Plisségardiner

Det uni­ke med plis­sé­gar­di­ner er at de kan til­pas­ses de fles­te vin­dus­for­mer. Plis­sé­gar­di­ner tar liten plass og kan betje­nes på vel­dig man­ge måter.

Se mer »

Innvendige persienner

Skap stem­nings­fullt lys eller skjer­me for solen med tid­løse inn­ven­di­ge per­sien­ner i alle rom. Fås i fle­re far­ger og lamell­tyk­kel­ser – til­pas­set inte­ri­ør og bruk.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.