Plisségardinen – den ultimate løsningen

Visste du at nesten uansett hva slags solskjermingsbehov du har er, mest sannsynlig, plissegardinen løsningen.

Den flek­sib­le gar­di­nen kan til­pas­ses så og si alle vin­dus­ty­per, fin­nes med for­skjel­li­ge betje­nings­løs­nin­ger og i utal­li­ge farger.

 

Fleksibel gardin

Har du et skrå­vin­du, tak­vin­du eller til og med rundt vin­du vil en plis­sé­gar­din til­pas­ses slik at sol­skjerm­in­gen blir god. Den pas­ser i sto­re eller små vinduer.

Les mer om plis­sé­gar­din her

Kan enkelt til­pas­ses uni­ke vin­dus­for­mer. Det ser pent ut og den er enkel å betjene.

 

Juster slik det passer deg best

Plis­sé­gar­di­nen kan bestil­les med beve­ge­lig topp og bunn, slik at du også kan få klart glass oppe og/eller nede, og er der­for svært flek­si­bel. Den betje­nes på for­skjel­li­ge måter alt etter hvil­ken vari­ant du øns­ker – med snor, dyt­te med hån­den eller elekt­risk med fjern­kon­troll eller mobil. Plis­sé­gar­di­nen er også en sol­skjerm­ings­løs­ning som tar liten plass, er nett og tid­løs i uttrykket.

Et flek­si­belt pro­dukt med man­ge bruksområder.

 

Det er du som bestemmer

Det fin­nes et hav av farge­mu­lig­he­ter for duker til plis­sé­gar­din. Om du vil gå ton-i-ton med vegg­far­gen eller om du vil ha en kon­trast­far­ge, fin­ner du garan­tert noe som pas­ser til ditt rom. Skal du bare skjer­me for inn­syn og sile lyset er det duker som er halv­gjen­nom­skin­ne­lig. Vil du mørk­leg­ge et rom kan plis­sé­gar­di­nen også fås med lystett bakside.

Les mer om dob­bel plis­sé­gar­din (Duet­te) her

Øns­ker du eks­tra lystett gar­din, bestil­ler du med dob­bel duk.

 

Som du skjøn­ner er det man­ge mulig­he­ter – i ett og sam­me pro­dukt. Er du i tvil om hva du skal vel­ge er det kan­skje nett­opp plis­sé­gar­di­nen som er løsningen.

 

Tren­ger du hjelp til å se mulig­he­te­ne hjem­me hos deg? Klikk på den gule kna­ppen «Få til­bud» oppe i høy­re hjør­ne, fyll inn post­num­mer og bestill gra­tis befa­ring hjem til deg.

 

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Aktuelle produkter

Utvendige persienner

Utven­di­ge per­sien­ner som tåler en støyt! Dis­se per­sien­ne­ne er til­pas­set kli­ma­et vårt i nord, og skjer­mer for sol, vær og vind hele året. Per­sien­nen er tid­løse i design, prak­tis­ke i bruk og gir fasa­den et løft.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.