Er høsten tung og kald?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Her er enkle tips for en lunere høst.

Vi kan vel være enig om at som­mer­en for lengst har spilt på sitt sis­te vers, og at høs­ten er godt i gang. Er du så hel­dig å ha en nyde­lig ute­plass som har blitt brukt hele som­mer­en og vår­en? Da er det synd å måt­te sten­ge den ned så fort grade­stok­ken krym­per. Men fin­nes det alter­na­ti­ver? Klart det gjør!

Mar­ki­se­man­nen har fle­re gode løs­nin­ger der man kan kom­bi­ne­re ter­rasse­mar­ki­ser med varme­lam­per, lys, og ned­senk­bar front­kap­pe. Se for deg en kjø­lig høst­kveld med dei­lig pledd, en kopp te, stea­rin­lys, og god var­me fra varme­lam­pe­ne. Slik kan du og dine nyte sene kvel­der og ska­pe gode min­ner i den fris­ke høst­luf­ten frem­over.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Aktuelle produkter

Myggnetting

Pla­ges du av mygg og and­re insek­ter inne i boli­gen din gjen­nom hele som­mer­halv­året?

Se mer »