Er høsten tung og kald?

Her er enkle tips for en lunere høst.

Vi kan vel være enig om at som­mer­en for lengst har spilt på sitt sis­te vers, og at høs­ten er godt i gang. Er du så hel­dig å ha en nyde­lig ute­plass som har blitt brukt hele som­mer­en og vår­en? Da er det synd å måt­te sten­ge den ned så fort grade­stok­ken krym­per. Men fin­nes det alter­na­ti­ver? Klart det gjør!

Mar­ki­se­man­nen har fle­re gode løs­nin­ger der man kan kom­bi­ne­re ter­rasse­mar­ki­ser med varme­lam­per, lys, og ned­senk­bar front­kap­pe. Se for deg en kjø­lig høst­kveld med dei­lig pledd, en kopp te, stea­rin­lys, og god var­me fra varme­lam­pe­ne. Slik kan du og dine nyte sene kvel­der og ska­pe gode min­ner i den fris­ke høst­luf­ten fremover.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Markiser, screens og plissegardiner mest populært i 2020

Selv om nors­ke hus­ei­ere inves­te­rer mest i mar­ki­ser og scre­ens, tar enk­le og dob­le plisse­gar­di­ner inn­på år for år. – Fel­les for alle dis­se pro­duk­te­ne er at de dek­ker fle­re funk­sjo­ner som kun­de­ne øns­ker, for­kla­rer Egil Aamodt i Markisemannen.

Se mer »

Gi hjemmet et løft med innvendig solskjerming

Å bru­ke ordet «sol­skjerm­ing» om pro­duk­ter som lamel­ler, plisse­gar­di­ner, rulle­gar­di­ner eller per­sien­ner er egent­lig ikke helt dek­ken­de, da dis­se pro­duk­te­ne bidrar til mye mer enn bare å skjer­me for sola. Med enk­le grep får du deko­ra­ti­ve vin­du­er som match­er sti­len i stua, kjøk­ke­net eller soverommet.

Se mer »

Aktuelle produkter

Terrassevarmer

Inves­tér i en varme­lam­pe, og du har mulig­het til å bru­ke ute­plas­sen din tid­lig på vår­en og sent på høs­ten, med man­ge kose­li­ge stunder.

Se mer »

Rullegardiner

Er du av dem som må ha det mørkt når du skal sove? Rulle­gar­di­ner er svært effek­ti­ve, prak­tis­ke og har smar­te løs­nin­ger for betjening.

Se mer »

Garasjeporter

Med en farts­tid på 30 år er Mora gara­sje­por­ter en av Øst­lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter til­pas­set nor­disk klima.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.