Samfunnsansvar
Få gratis befaring!
loader
Finn din nærmeste markisemann for gratis befaring:
Få gratis befaring!

Samfunnsansvar

HD Solskjerming AS (HDS) har siden 2017 vært en betydelig bidragsyter til North South Partnership Aid AS (NSP) og deres arbeid med å bygge og drifte Malaika Childcare Villages i Kenya.  Her bor det i dag 53 foreldreløse barn som får utdannelse i regi av den lokale lutherske kirke finansiert av NSP. HDS vil fremover støtte NSP’s arbeid med å bygge liknende landsbyer andre steder i Kenya og Etiopia.  Her kan du lese mer om NSP, samt muligheten for å støtte disse og andre svært samfunnsnyttige og sårt nødvendige prosjekter NSP er engasjert i for å få barn og unge bort fra slummen: https://www.nsp-aid.com/

Finn din nærmeste markisemann for gratis befaring:
loader