Slik blir du ivaretatt hos oss

Når vi gjør en uforpliktende befaring hjemme hos deg, så betyr det i praksis at du slipper å gå i en butikk for å se på kvaliteter, modeller, materialvalg og betjeningsmuligheter – vi tar butikken med hjem til deg.

Da kan du i fred og ro vurdere og gjøre valgene hjemme i din egen stue – uten noen form for stress. Vår befaring er dessuten en stor trygghet for deg – du unngår faren for feilmåling eller et kjøpt produkt som ikke har den funksjonaliteten du ønsket.

Ta de trygge valgene hjemme i din egen sofa. Vi gir deg garantert perfekt resultat!

- Markisemannen

VI TAR OSS AV ALT

Få butikken hjem til deg

Våre dyktige konsulenter har lang erfaring! Du får gode råd for hvordan du kan bli kvitt plagsom sol og varme.

Få et luksuriøst og flott hjem

Skreddersøm av markiser og solskjerming

Mar­ki­se­man­nen leve­rer flek­sib­le løs­nin­ger innen­for sol­skjerm­ing – mar­ki­ser, scre­ens, utven­di­ge og inn­ven­di­ge per­sien­ner, lamell­gar­di­ner, plis­sé­gar­di­ner og and­re inte­ri­ør­pro­duk­ter. Siden 1956, har vi utvik­let, pro­du­sert og levert paten­ter­te løs­nin­ger og egne sys­te­mer. Vi er repre­sen­tert i Nor­ge, Sve­ri­ge, Fin­land, Dan­mark og Est­land. 

Vårt mål er kva­li­tet, fag­kunn­skap og godt utført arbeid — vi er fag­man­nen innen sol­skjerm­ing.

Vi tar Koronapandemien på alvor og gjør alle tiltak for at du skal føle deg trygg. Våre konsulenter tar alle forhåndsregler før og etter befaring. Les mer om det her.